2019: VIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців «Обліково-аналітичне забезпечення системи фінансово-економічної безпеки: інформаційно-комунікаційні технології та антикорупційний менеджмент»

-

Опубліковано: 2019-11-13

Секція№1 Гармонізація обліку та моделюв. облік. процесів в умовах Євроінтеграції

Секція№2 Інноваційні напрямки стратегіч. аналітики в системі забезпечення ФЕБ

Секція№3 Податковий менеджмент: міжнародний та вітчизняний досвіт

Секція№4 Сучасні фінансові механізми та інструментарії управління ФЕБ

Секція№6 Інформ. технології в сист. облік.-аналіт. забезпечення управління ФЕБ