Колісник О.П., Кузьмич С.М. ЗНАЧЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ