Манухіна М.Ю., Минка С.О. РОЛЬ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ У СТВОРЕННІ ЦІННОСТІ ПІДПРИЄМСТВА