ТИМЧЕНКО СКВОРЦОВ ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА - ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО СУБ’ЄКТА