Мордовцев О.С., Казансьский М.М. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ БАНКІВ УКРАЇНИ