Светличная В.Ю., Суська К.В. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ З ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ