Чередниченко О. Ю., Козлова А.О. АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ГРОМАДЯН, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ТУРИСТИЧНИХ УСТАНОВАХ, ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ БЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ