Канцір І.А., Магальницька Л.В. КОНТРОЛІНГ У СИСТЕМІ ФІНАНСОВО-ОБЛІКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ