№ 3 (2015): Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції

Опубліковано: 2015-03-23

Секція 2. Моделювання облікових процесів, як основа їх обліково-аналітичного забезпечення.

Секція 3. Впровадження міжнародних стандартів обліку і звітності у державному та приватному секторі.

Секція 4. Механізм та інструментарії управління фінансово-економічною безпекою будівельних та житлово-ком-них підприємст

Секція 6. Податковий менеджмент: міжнародний та вітчизняний досвід.

Секція 7. Інформаційні системи і технології в системі обліково-аналітичного забезпечення управління фін.-економ.безпекою