Паустовська Т.І. Економічні аспекти глобальних проблем минулого та сьогодення.