2018: VII Міжнародна науково-практична інтернет - конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб'єктів господарювання - міждисциплінарний підхід"

Опубліковано: 2018-11-09

Податковий менеджмент: міжнародний та вітчизняний досвіт

Гармонізація обліку та впровадження міжнар. стандартів обліку і звітності

Інноваційні напрямки стратегіч. аналітики в системі забезпечення ФЄБ

Сучасні фінансові механізми та інструментарії управління ФЄБ

Інформаційні технології в системі облік.-аналіт. забезпечення управління ФЄБ