Дослідження ефективності застосування удосконалених конструкцій терморезисторних з’єднань поліетиленових трубопроводів

  • Юлія Іванівна Дорошенко Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Анотація

Метою роботи є оцінювання впливу місцевих опорів на гідравлічну енерговитратність поліетиленових газових мереж та розробка заходів для зменшення втрат тиску у газових мережах. На сьогоднішній день це дуже актуальне завдання, оскільки нові газові мережі, а також реконструкція існуючих діючих систем газопостачання виконується, в основному, із використанням поліетиленових труб.

Біографія автора

Юлія Іванівна Дорошенко, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
канд. техн. наук
Розділ
Секция 1. Внедрение новейших технологий и ресурсосбережение в водопроводно-канализационном и в ЖКХ