Електрохімічне очищення стічних вод промислових підприємств: екологічність та безпечність

  • Олександр Сергійович Шаталов Національний університет водного господарства та природокористування

Анотація

Впродовж останніх років знову набувають поширення електрохімічні методи очищення стічних вод промислових підприємств. Затребуваність цього методу пояснюється значним подорожчанням хімічних реагентів, таких як окисники, відновники, кислоти, луги, коагулянти, флокулянти; зниженням «вторинного» забруднення очищеної води аніонами та катіонами солей внаслідок відмови від використання хімічних реагентів, що позитивно впливає на екологічну безпеку підприємств; розширення можливості повторного використання очищеної води у виробництві, оскільки загальна мінералізація й особливо аніонний склад водної фази не тільки не змінюється, а у ряді випадків навіть зменшується; можливість комплексного очищення мінералізованих багатокомпонентних стічних вод різних за якісно-кількісним складом за рахунок сорбції та співосадження домішок; зменшенням кількості або повна відмова від застосування хімічних реагентів; простотою обслуговування та компактністю водоочисних установок.

Біографія автора

Олександр Сергійович Шаталов, Національний університет водного господарства та природокористування
канд. с-г. наук
Розділ
Секция 2. Перспективы ресурсосбережия и энергоефективности в природоохранной деятельности