Програма нормативної навчальної дисципліни “Дискретна математика”

  • Людмила Борисівна Коваленко

Анотація

Галузь знань: 0501 - Інформатика та обчислювальна техніка

Напрям підготовки: 6.050101 - Комп’ютерні науки

Професійне спрямування: «Комп’ютерні науки»

Опубліковано
2015-11-17