Робоча програма навчальної дисципліни «Газопостачання»

  • Олександр Володимирович Бобловський

Анотація

Галузь знань: 0601 - Будівництво та архітектура
 
Напрям підготовки: 6.060101 - Будівництво

Фахове спрямування: «Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель»

Опубліковано
2015-11-17