Робоча програма навчальної дисципліни “Хімія”

  • Наталя Володимирівна Мокрицька

Анотація

Галузь знань: 0701 - Транспорт і транспортна інфраструктура

Напрям підготовки: 6.070101 - Транспортні технології (за видами транспорту)

Опубліковано
2015-11-17