Бервено С.Н. Економічна безпека в умовах соціально-економічної нестабільності.