Щерба М.О. Розвиток цифрових технологій – провідний ресурс економічного розвитку сучасного суспільства.