Пушкар Т.А. Модель відкритих інновацій - реалії та песпективи для підприємств України.