Арзянцева Д.А., Захаркевич Н.П. Сучасні форми і методи управління знаннями в організації.