Рибак Г.І. Сучасні особливості управління інноваційною діяльністю.