КуцинаЛ.В., Воронкова А.А. Соціальна відповідальність в умовах коронавірусної кризи.