Кулинич Т.В., Канаєв Ю.О. Напрямки підвищення ефективного використання трудового потенціалу України.