Островський І.А., Юркова С.М. Міжнародні тренди розвитку підприємництва в посткризовий період.