ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛОЖЕНЬ ТЕОРІЇ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ ДЛЯ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОСТІ СТРАТЕГІЙ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ