Технологія приготування розчину алюмовмісного коагулянту для очищення природних вод

  • Станислав Сергеевич Душкин Харьковский национальный университет строительства и архитектуры

Анотація

Технологія приготування розчину алюмовмисного коагулянту належить до обробки природних вод, а саме для приготування розчинів коагулянту, і може бути використана при очищенні води в комунальному господарстві, теплоенергетиці, хімічній промисловості та ін. галузях, де має місце прояснення води на очисних спорудах і пристроях комунального і промислового водопостачання і каналізації.
Розділ
Секция 2. Перспективы ресурсосбережия и энергоефективности в природоохранной деятельности