№ 4 (2014)

ІV Міжнародна науково-технічна інтернет-конф. "Будівництво, реконструкція і відновлення будівель міського господарства"

Зміст

Секція 1. Реконструкція існуючих будівель і споруд, їх відновлення.

В.В. Гришко
XML
Л.А Пашкова
И.М Постернак
Е.В Самійленко

Секція 2. Ефективні буд. конструкції для потреб будівництва і реконструкції, захист і відновлення будівель і споруд

О.А Агаева, В.М. Карпюк
XML
О.А Агаева, В.М. Карпюк
XML
С.А Бугаевский, Л.В. Гапонова
XML
Т.А Галінська та інш
В.В. Гончаренко, А.С. Захарчук
В.В. Гончаренко, А.В. Матійко
В.Я. Жиляков
XML
М.С Золотов та інш
С.М Золотов, Т.Г Еремеева
XML
J. Melcer
О.С Славінська, С.С. Савенко
XML
О.С Славінська, Н.Ю Семавіна
О.С Славінська, В.В Ушакова
Н.М Соколова, А.В. Главадська
Н.М Соколова, А.О. Фірова
С.М Срібнюк та інш
XML
Е.Г. Стоянов, О.М. Пустовойтова та інш
П.М Фірсов
А.М Харченко, Т.В Пилипенко
А.М Харченко, О.О Титарева
А.Н Шаповалов, В.В Руденко
В.С Шмуклер та інш
XML
О.І Шмігель
XML
С.- Р. А. Дудка
XML