№ 3 (2014)

Проблеми та перспективи функціонування будівельного комплексу в контексті забезпечення регіонального розвитку

Зміст

Секція 1. Теоретичні проблеми формування економічних параметрів структур будівельного комплексу

В.І. Торкатюк, І.М. Гусь, О.С. Салтанова, В.В. Сосона
К.О. Великих
Ю.І. Гайко
М.В. Старченко
XML
Н.Г. Русланова

Секція 2. Проблеми структурних зв’язків в будівельній галузі та їх удосконалення.

В.І. Торкатюк, О.П. Бубенко, О.Ю. Покровська, С.В. Кравцова, А.А. Ряб'єв
М.К. Азарченкова
XML
Н.В. Бибик, Д.А. Ефименко
Н.В. Бибик, К.Ю. Бондаренко
XML

Секція 5. Економічне обґрунтування ефективності інвестиційних та організаційно-технологічних рішень в будівництві.

В.М. Бабаєв, В.І. Торкатюк, А.Й. Васильєв
Д.Г. Молодченко
И.М. Постернак
В.І. Торкатюк, Є.В. Мураєв, М.П. Пан, К.В. Кухтін, С.В. Бутнік

Секція 3. Розвиток інноваційних напрямків функціонування будівельних підприємств регіонів України.

В.І. Торкатюк, М.А. Канжа, С.А. Левченко, О.В. Малей, Л.П. Вороновська
О.В. Якименко
XML
В.І. Торкатюк, О.С. Вороніна, Д.В. Бутнік, А.В. Леуненко
Ю.И. Гайко, Е.Ю. Гнатченко
В.Є. Лук’янченкова
XML

Секція 4. Економіка та логістика в будівництві.

В.І. Торкатюк, О.В. Парамонова, В.О. Куілік
С.Ю. Юр’єва
В.О. Костюк
В.І. Торкатюк, І.Л. Железнякова, О.Ю. Прижкова, Д.В. Соколов, Н.В. Дріль, О.О. Архипенко
В.І. Торкатюк, Нікбін Фархад, С.В. Бутнік

Секція 6. Формування системи моніторингу економічного стану будівельних підприємств як чинника підвищення ефективності

В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, В.І. Торкатюк, Г.В. Стадник
Т.Є. Одаренко, Т.М. Колесник
Н.В. Бібік, О.І. Понуровський
XML
В.О. Єсіна, І.М. Гладка