2018

Економіко-правові засади формування та розвитку регіональної інфраструктури в умовах децентралізації економіки України

Зміст

Секція 1. Концептуальні основи дослідження проблем розвитку регіональної інфраструктури в умовах децентралізації

В Ю Божанова, О Є Кононова
И Г Бритченко, Б А Чернявский
Н А Добрянська, В В Ткач
В П Дубіщев
О С Марченко
О А Мельниченко, Л Є Ахтирська
В П Решетило, Д Ю Рижевська
Л І Пронкіна
А А Воронкова, Л В Куцина
А А Воронкова, Л В Куцина
Ю В Єгорова
Х І Калашнікова
Н В Кравченко
М А Мащенко
М А Мащенко
Н В Можайкіна
Н В Можайкіна
О С Проневич, Т А Коляда
XML
О В Назаренко
М С Наумов
І А Островський
Т І Паустовська
І М Постернак, С А Постернак
Л А Радионова, О Н Радионова
Л О Радіонова, М В Челомбітько
І В Сідельнікова
В В Соляр
Ю В Федотова
Ю В Федотова, Я В Черкас
О В Ярмак
А Ю Шахно
І М Гринчишин
М І Карпа
Т S Cherkashyna
В К Мотуз, Д В Романчук
І М Клімович
К М Мотуз
А И Рыбак, Д П Фоменко
К S Bessonova
Є І Масюк
О М Кравець

Секція 2. Проблеми залучення інвестицій в розвиток інфраструктури регіонів

В О Костюк, В І Подольська, Д В Щербань
XML
В О Костюк, Є С Ніжнік, А О Руденко
XML
В О Костюк, О А Борщ, В А Полякова
XML
Л В Беззубко
Т М Камінська
В П Решетило
В П Решетило, А С Жога
В П Решетило, Г С Картуша
В Ю Лисак
В М Момот, Т С Крумкачьова
А В Нікітіна
В В Смачило, О М Колмакова, В Ю Халіна
Ю В Федотова, С А Грязнова
Л А Сарана
Г В Соломіна, О В Димитрієва
Г В Соломіна, Є В Федоренко
Г В Соломіна, К Ю Шукюров
О М Сукач
Е О Воронина
В М Зінченко
Г І Рибак, Я С Немашкало
Г М Гладух
А В Баржина
Т В Гарагата
XML
І С Дорош
А О Лапчевська
Т Ю Мартемьянова
В А Підгрушний
Ю С Росоха

Секція 3. Використання будівельних контрактів ФІДІК під час впровадження інфраструктурних проектів у будівництві

Т А Коляда, К О Сагалович, С О Пелипенко
XML
І І Килимник, В О Білецька
XML
І І Килимник, В Г Висоцька
XML
І І Килимник, Д А Горенко
XML
Е В Колесник
І І Килимник, С С Куценко
М О Семків
XML
А В Домбровська, С І Драчова
XML
Д А Горенко
XML
А С Цененко
XML

Секція 4. Стандарти ФІДІК як інноваційна складова відносин у будівництві

О Б Кайданник
І І Килимник, В О Білецька
XML
С М Косячевська
І І Килимник, В Г Висоцька
XML
І І Килимник, Д А Горенко
XML
Е В Колесник
І І Килимник, С С Куценко
М О Семків
XML
А В Домбровська, А Є Середа
XML
А В Домбровська, А О Семерульник
XML
А С Цененко
XML
А Ю Шахно