2017

Економіко-правові аспекти державно-приватного партнерства в умовах децентралізації економіки України

Зміст

Секція 1. Економічні аспекти партнерства держави і бізнесу

Т. М. Камінська
Л. А. Радионова
О. В. Овсієнко
О. М. Носик
О. В. Попенко
Ю. В. Єгорова
Н. В. Можайкіна
М. В. Челомбітько
О. В. Ярмак
О. О. Чуприна, О. А. Чуприна
В. І. Кравченко
О. Є. Гайдар
О. В. Бервено, К. С. Луньова
В. О. Костюк, І. Є. Юхно
C. Н. БЕРВЕНО
В. В. Круглов
О. М. Радіонова
Т. К. Романіка
М. С. Волик, В. А. Кругляк
А. Р. Романенко, А. К. Талалаенко
В. М. Зінченко
Е. О. Воронина, С. П. Коваленко
XML
Е. О. Воронина
XML
О. О. Вороніна, А. С. Мигаль
XML
Д. А. Солопихіна
XML
А. О. Семерульник
В. П. Решетило, К. Л. Маковська
В. П. Решетило
Ю. В. Федотова
А. А. Воронкова, Л. В. Куцина
Л. В. Куцина
А. О. Москвина, Д. Е. Струкова
Б. Ю. Юхнов, О. Л. Яшинов
А. Ю. Шахно, Л. С. Андрух
Г. С. Пакуліна, С. Л. Пакулін
В. В. Смачило, І. А. Скрипка
XML
Н. В. Янченко
XML
М. С. Наумов, О. Ю. Прасол, Х. В. Сємєнцова
В. О. Осаулко
В. В. Смачило, В. Ю. Халіна
О. В. СОЛОВЙОВ

Секція 2. Тарифоутворення в ЖКГ: сучасні підходи та суперечності

О. В. КАЙДАННИК
Л. І. ПРОНКІНА
М. П. ПАВИЦКАЯ
Т. А. КОЛЯДА, Ю. Ю. БОЙКО
Н. М. МАТВЄЄВА
Т. А. КОЛЯДА, О. О. НЕСТЕРЕНКО
C. М. ГАЙДЕНКО
О. І. СЛАВУТА
Н. О. ВОЛГІНА

Секція 3. Проблеми децентралізації економіки і реформування ЖКГ України

О. В. КАЙДАННИК
А. В. КУЩ
О. В. ПОПЕНКО
В. О. КОСТЮК, М. В. КОВАЛЬОВ
Н. В. ДРІЛЬ, М. І. ЛЯТИН
А. И. РЫБАК, Д. И. КИРЕЕНКО
В. П. ДУБІЩЕВ
Е. В. КУХТИН
І. А. ОСТРОВСЬКИЙ, А. С. ГАРМАШ
І. А. ОСТРОВСЬКИЙ, В. Д. КОСТЮК
І. А. ОСТРОВСЬКИЙ, М. В. СКЛЯРОВ
Н. В. КРАВЧЕНКО
А. А. Пакуліна, Г. С. Пакуліна
Ю. В. Федотова, Н. Р. Журавльова

Секція 4. Правові засади регулювання відносин державно-приватного партнерства

О. С. ПРОНЕВИЧ
О. С. МАРЧЕНКО
І. І. КИЛИМНИК, А. Ю. ХИЖНЯК
Т. А. КОЛЯДА, Г. В. СЄВІДОВА
Н. В. Івасішина, В. М. Шевченко
А. М. БРОВДІЙ
В. А. БЕРЗИНЬШ
В. А. БЕРЗИНЬШ
І. В. КОЛЯДА
І. В. ЗУБЕНКО, Г. Г. СОБОЛЄВА

Секція 5. Особливості правового забезпечення державно-приватного партнерства в різних галузях народного господарства

А. В. Домбровська, О. С. Янголенко
І. Ю. Шевченко
Н. В. Шаталова
О. М. Кравець
Н. В. ІВАСІШИНА
Н. В. ІВАСІШИНА
Н. В. ІВАСІШИНА, С. О. ГРЕЧКОСІЙ
Н. В. ІВАСІШИНА, А. О. ГРИГОРАЩУК
Н. В. ІВАСІШИНА, Х. І. ІВАНІВ
Н. В. ІВАСІШИНА, А. В. РОМАНОВСЬКА
Н. В. ІВАСІШИНА, Д. Ю. РИЖЕВСЬКА
Н. В. ІВАСІШИНА, А. Р. СОБКО
Т. А. КОЛЯДА, О. К. ГРЕБЕЛЬНИК
Т. А. КОЛЯДА, Н. І. ПРИХІДНЯК
Т. А. КОЛЯДА, А. Р. ШЕВЧЕНКО
А. М. БРОВДІЙ, А. Р. БУЦЬКА
XML
С. І. ДРАЧОВА
XML
К. Л. МАКОВСЬКА
XML
В. О. ЄСІНА, Н. М. МАТВЄЄВА
А. М. БРОВДІЙ, А. О. СЕМЕРУЛЬНИК

Секція 6. Практичні проблеми державно-приватного партнерства та шляхи їх вирішення

О. В. Кайданник
O. О. Вороніна
XML
М. В. Гладух
XML
С. И. Драчова
А. Є. Середа
В. В. Слухай
Ю. В. Федотова
Т. І. Паустовська
XML
Т. О. ГОЛУНОВА
А. В. ДОМБРОВСЬКА, А. О. ЛАПЧЕВСЬКА
А. В. ДОМБРОВСЬКА, А. А. УСТИМЕНКО
А. В. ДОМБРОВСЬКА, Ю. ШАБАКОВА
І. І. КИЛИМНИК, Л. С. БЄЛОВА
В. А. Єсіпова
Т. А. КОЛЯДА, А. О. СПІЦИНА
Т. А. КОЛЯДА, М. С. ШЕРСТЮК
І. М. ПОСТЕРНАК, С. О. ПОСТЕРНАК
Т. А. КОЛЯДА
Т. А. КОЛЯДА
Ю. В. Федотова, Я. В. Черкас
М. С. Наумов
А. А. Воронкова, Л. В. Куцина
М. А. Пивоварова
Г. В. Стадник, А. В. Стадник
Г. В. Стадник