Зміна парадигми правового регулювання житлово-комунального сектору економіки України за часів її незалежності

Зміст

Секція 1. Державна політика щодо регулювання житлово-комунального сектору України

В. Н. Бабаев, Е. В. Дымченко, В. И. Торкатюк, Л. Н. Шутенко, Г. В. Стадник, А. В. Якунин, Д. В. Бутник, Е. В. Кухтин, Н. Н. Рябовол
PDF
В. П. Решетило, Ю. А. Іванова
PDF
В. П. Решетило, Д. М. Українцева
PDF
І. А. Островський, А. С. Гармаш
PDF
Н. О. Волгіна
PDF
C. М. Гайденко
PDF
Е. К. Саркісян
XML
М. С. Семернина
XML
К. Ю. Демченко
PDF
І. В. Зубенко
PDF
М. Кізенко
PDF
К. В. Кириленко
PDF
І. Б. Кишинський
PDF
О. Колісник
PDF
К. О. Москальова
PDF
О. В. Фролова
XML
О. В. Говорун
А. І. Денисов
О. Кононова
К. С. Лебьодкін
А. М. Омаров
А. В. Останіна
І. М. Рудяга
К. В. Харківська
В. А. Ціленко
Є. В. Череповський
В. В. Шпаков
Б. В. Янишен

Секція 2. Практичні проблеми житлово-комунального сектору України та шляхи їх вирішення

В. І. Торкатюк, Ю. Ю. Бутнік, О. О. Безценний, Є. В. Мураєв, С. В. Кравцова, Л. П. Вороновська
PDF
С. Б. Тимофієва
PDF
С. Б. Тимофієва, В. В. Слухай, К. О. Асташенко
PDF
С. І. Штефан, А. О. Семерульник
PDF
Н. В. Івасішина
XML
Н. В. Івасішина
XML
Д. В. Побивайло
XML
Ю. В. Вдовенко, Н. В. Івасішина
XML
М. В. Вересова
XML
М. В. Носовська, Н. В. Івасішина
XML
О. В. Бас
XML
А. В. Герасименко
XML
І. М. Рудкова, Н. В. Івасішина
Д. А. Гиль
XML
Д. О. Байбак
XML
А. О. Мартиненко
XML
В. Ю. Пихтіна
В. А. Полтавський
XML
Є. С. Самоладас
XML
К. Дзюба
PDF
Є. М. Дроботова
PDF
М. Замараєва
PDF
Ю. В. Злобіна
PDF
А. М. коломєйцева
PDF
В. С. Лізогуб
PDF
А. С. Стецюра
PDF
Т. А. Коляда, В. О. Коваленко
С. В. Жадан
А. Ю. Мирошниченко
В. І. Товарницька
В. В. Палій
В. Н. Ладыженский, Т. В. Дмитренко
XML
Ю. О. Терентьєва
PDF
А. М. Бровдій, Л. О. Дружнікова
PDF
А. М. Бровдій, О. В. Сидоренко
PDF
К. О. Ханюкова
PDF
С. М. Шураков
PDF

Секція 3. Державне регулювання житлово-комунального сектору України: стан, проблеми, перспективи

В. И. Торкатюк, А. В. Соловйов, Н. В. Бибик, В. А. Есина, Д. В. Соколов, Ф. Т. Шумаков, А. В. Парамонова, В. Т. Кулик
PDF
Ю. В. Федотова, А. О. Моря
І. А. Островський, В. Д. Костюк
PDF
Н. В. Івасішина
XML
Н. В. Івасішина
XML
М. І. Юрченко, В. П. Андрійченко
К. В. Чечоткіна, В. П. Андрійченко
Я. В. Барановська
PDF
Ю. В. Лепенко
PDF
В. С. Лізогуб
PDF
К. Ю. Чуева
PDF
Нгуєн Тхі Тхуі Лінь
XML
Т. А. Коляда, О. С. Любивий
А. В. Романовська
К. А. Стус
С. М. Шураков
PDF
А. Ю. Перетятько
К. М. Врублевська
XML
О. О. Крамаренко
XML

Секція 4. Засоби тарифного регулювання у сфері житлово-комунального господарства

В. І. Торкатюк, О. Б. Жихор, П. Т. Бубенко, Т. В. Момот, С. Ю. Юр'єва, В. О. Костюк, В. В. Коненко, М. П. Пан, Н. В. Кадничанский, А. В. Барановский, Мохамед Али Канжа
PDF
Є. М. Дроботова
PDF
О. О. Мальцева
PDF
С. С. Марченко
PDF
А. О. Старостіна
PDF
Н. В. Чернофостенко
PDF
С. С. Наумова
І. І. Килимник, Т. А. Акімова
А. В. Домбровська, А. Буток
І. В. Коляда

Секція 5. Проблеми правового забезпечення відносин державно-приватного партнерства в галузі ЖКГ

В. І. Торкатюк, Є. А. Яковлєв, Г. Г. Соболєва, Н. В. Дріль, Т. І. Світлична, А. С. Вишетравська, А. Ю. Кучма, Л. В. Курілко, В. В. Леуненко, С. В. Бутнік
PDF
О. С. Проневич, С. О. Проневич
В. Я. Жиляков
PDF
С. І. Штефан
PDF
Т. А. Коляда
І. І. Килимник, А. С. Перетятько
XML
А. В. Домбровська
А. М. Бровдій
XML
Т. А. Коляда, О. К. Булатова
В. Ю. Пихтіна
А. Б. Бучинська
PDF
А. А. Касьяненко
PDF
І. О. Мазіна
А. С. Нєхорошева
А. В. Останкевич
К. О. Саенко
С. Татарінов
PDF
Т. Ю. Трофимець
PDF
О. В. Фролова
PDF