№ 5 (2015)

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп'ютерні технології в міському та регіональному господарстві»

Зміст

Пленарне засідання

Володимир Миколайович Бабаєв
Леонід Миколайович Шутенко
А. Д. Тевяшев
Н. Н. Новицкий, Е. А. Михайловский
И. М. Писаревский, С. В. Дядюн
G. F. Krivoulya, A. I. Lipchansky, Nti Stephen
Н. B. Давідіч, І. B. Чумаченко
XML
А. Л. Литвинов

Секція 1. Комп'ютерні технології в міському та регіональному господарстві.

А. В. Алексеев, Н. Н. Новицкий
XML
Г. Ф. Кривуля, В. А. Вербенець, Д. С. Величко
В. А. Филатов, Н. О. Спивак
Б. І. Мороз, Д. Є. Костенко, В. В. Костенко
О. И. Шевцов, Д. В. Тищенко, Геннадій Федорович Кривуля
Н. П. Путивцева, А. Л. Литвинов, Т. В. Зайцева
XML
B. Zhalezka, K. Navitskaya, V. Kobziev
А. В. Грицунов, О. Н. Штельма
V. G. Kobziev, M. Almabrouk AlKilani
П. О. Яновський, А. М. Валько
XML
О. В. Зарицький, О. Б. Костенко
Т. А. Назирова, А. Б. Костенко
XML
Ю. Г. Байдала, Н. Ю. Карпенко
В. Ю. Иванникова, П. А. Яновский, С. Ю. Гирич
Д. М. Квашук
XML
В. П. Немченко, В. И. Копин, В. Ю. Юрченко
О. В. Шулима, В. В. Шендрик, С. О. Шендрик
Н. В. Гринчак, Е. В. Кузьмичева
А. С. Изотов, В. П. Немченко, А. П. Яценко
О. А. Стреляная, М. А. Ерохин
Н. В. Рябова, Н. А. Волошина, О. В. Золотухин
С. И. Доценко
XML
О. А. Якунін
Н. В. Макогон

Секція 2. Досвід і проблеми експлуатації систем життєзабезпечення міст.

С. Н. Гордиенко, А. В. Завальтный, Т. А. Черноносова
S. V. Dyadun, Y. N. Butko
П. О. Яновський, Г. Г. Волковська
І. В. Борець
XML
Н. В. Гринчак, Е. В. Кузьмичева
А. Ю. Бовкун

Секція 3. Математичне моделювання інженерних мереж.

Н. Н. Новицкий, О. В. Вантеева
XML
О. А. Гребнева, Н. Н. Новицкий
О. Е. Федорович, Ю. Л. Прончаков, О. В. Прохоров
А. Л. Литвинов
З. И. Шалагинова, Е. А. Михайловский
В. В. Токарев
Н. В. Федоров, А. М. Хренов
Д. В. Бреславский, Н. В. Середа, А. А. Чупринин
А. В. Якунин
Н. В. Еременко, М. В. Иванов
T. S. Senchuk
І. О. Гавриленко
Т. С. Сенчук

Секція 4. Інформаційні ресурсозберігаючі технології управління розвитком і функціонуванням трубопровідних систем.

Н. Н. Новицкий, А. В. Луценко
Н. В. Федоров, А. М. Хренов
S. V. Dyadun, Y. N. Butko
Ю. В. Парфененко
XML

Секція 5. Моніторинг інженерних систем міського та регіонального господарства.

А. В. Белогурова, А. Б. Костенко
XML
М. В. Булаенко, А. Б. Костенко
А. Ю. Бовкун

Секція 6. Хмарні технології в інформаційному середовищі міста.

К. О. Метешкін, М. А. Кухар
Boris Bocharov
Б. И. Погребняк
М. Ю. Воеводина
І. І. Циганенко
Б. И. Погребняк, С. И. Драчова
Б. И. Погребняк, В. Д. Костюк
Б. И. Погребняк, А. О. Семерульник

Секція 7. Інформаційна, технологічна та фінансово-економічна безпека об'єктів і систем інфраструктури міста.

Н. В. Хворост, С. В. Дядюн, Н. Ю. Карпенко
Т. В. Момот, М. М. Пересипкін
В. П. Харченко, Д. М. Матійчик
П. О. Яновський, О. М. Матійчик
XML
О. В. Вусик, Т. В. Момот
В. Б. Уфимцева, Н. Ю. Карпенко
I. I. Tsyganenko
Э. К. Назиров, И. И. Кищенко
В. Е. Абракітов, Г. Г. Борисова, Ю. Ю. Рідна
XML
Э. К. Назиров
Г. Г. Борисова, Ю. Ю. Рідна